Menno Wigman


© Daniel Cohen
}
Frankfurter Buchmesse
Gastland 2016
EN NL DE

Menno Wigman

1966, Beverwijk
Dichter, vertaler, muzikant, bloemlezer.

‘Klassiek’ is een vaak gebruikt woord als het gaat om het karakteriseren van het werk van Menno Wigman, in de jaren tachtig actief als drummer in verschilllende punkbands.  In 1997 verscheen Wigmans debuut, ’s Zomers stinken alle steden. Waarmee hij liet zien als dichter stevig geworteld te zijn in de zwarte romantische traditie van de Franse poètes maudits. Zijn gebruik van metrum en rijm geeft aan zijn werk een  stuwende kracht, en de heldere en treffende formuleringen zorgen ervoor dat zijn poëzie veel weerklank vindt: Wigmans bundels worden zeer goed verkocht.  In 2015 ontving hij de A. Roland Holst-Penning, een driejaarlijkse dichtprijs en in 2016 verscheen – na een periode van gezondheidsproblemen – zijn nieuwste bundel Slordig met geluk, die herhaaldelijk werd herdrukt en prachtige recensies kreeg. Wigman vertaalde vele dichters, ook uit het Duits, waaronder Rainer Maria Rilke, Else Laske-Schüler en Thomas Bernard.

Links

  Vertalingen   Nederlands letterenfonds   Parasitenpresse   Prometheus

Onlangs vertaald in het Duits


Aan alles valt af te lezen dat Wigman een talent is, in ieder geval een muzikaal talent, met veel gevoel voor dictie. Al zijn gedichten zijn perfect van ritme, klank en mooi verdoezeld rijm. Hij dicht even soepel en muzikaal als bijvoorbeeld Leonard Nolens.

NRC Handelsblad