Paul Verhaeghe


© Michiel Hendryckx
}
Frankfurter Buchmesse
Gastland 2016
EN NL DE

Paul Verhaeghe

1955, Roeselare
Auteur. Hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse.


Paul Verhaeghe studeerde psychologie in Gent en behaalde nadien een doctoraat in de psychologie en de psychodiagnostiek. Sinds 1996 werkt hij als hoogleraar aan de universiteit van Gent. Hij wordt internationaal erkend als een deskundige over Freud en Lacan door boeken als Tussen hysterie en vrouw (1996) en Over normaliteit en andere afwijkingen (2002). In 2011 breekt hij door naar het grote publiek met Liefde in tijden van eenzaamheid (een update van een oorspronkelijk in 1998 uitgegeven boek), waarin hij de postmoderne man-vrouwverhouding psychoanalytisch benadert. Daarna volgen nog Het einde van de psychotherapie (2009), Identiteit (2012) en Autoriteit (2015), waarin hij het verguisde begrip autoriteit van een nieuwe grond tracht te voorzien. Zijn werk werd in meer dan tien talen vertaald en meermaals bekroond.

Links

  http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/   Vlaams Fonds voor de Letteren   Vertalingen   De Bezige Bij   Kunstmann

Onlangs vertaald in het Duits

Autoriteit
De Bezige Bij, 2015
Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. In dit boek bevraagt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. Herstelpogingen van de vroegere autoriteit zijn tot mislukken gedoemd en verworden algauw tot vormen van pure machtsuitoefening. Als maatschappij staan we op een wissel: richting macht of richting nieuwe autoriteit.
Verhaeghe zoekt en vindt een nieuwe invulling van autoriteit: in de groep, die een individu of instelling autoriteit verleent – van ouderverenigingen, burgergroepen tot aandeelhoudersvergaderingen. Deze verschuiving is volop bezig in opvoeding en onderwijs, politiek en economie en leidt tot mooie resultaten.

Paul Verhaeghe is een van de meest spraakmakende denkers van België op dit moment.

Rob Wijnberg – De Correspondent