Suzanna Jansen


}
Frankfurter Buchmesse
Gastland 2016
EN NL DE

Suzanna Jansen

1964, Amsterdam
Journalist, auteur, theatermaker.

Suzanna Jansen vertrok na haar studies dans en communicatie naar Moskou, waar ze werkte als researcher en correspondent. Weer in Nederland begon ze een artikel over een berucht heropvoedingsexperiment voor arme gezinnen. Hier bleek haar eigen familiegeschiedenis de journalistiek te kruisen, en het project mondde uit in de bestseller Het Pauperparadijs. Nederland is inmiddels aan de 56e druk toe, de Duitse editie wordt in 2016 gepresenteerd. Op dit moment maakt Jansen een theaterbewerking van haar boek.  In 2010 verscheen De pronkspiegel, een bundel met journalistieke verhalen uit Moskou, en een jaar later De hemel is goud, biografie van een race, over de historische autorace van Parijs naar Madrid in 1903.

Links

  Vertalingen   Suzanna Jansen   Balans   WBG

Onlangs vertaald in het Duits

Het Pauperparadijs
Balans, 2008Amsterdam-Noord tijdens de crisisjaren: Roza Dingemans, moeder van een door schulden en alcoholisme getroffen gezin, probeert koste wat kost haar waardigheid te bewaren. Ze ontleent onvermoede trots aan een gerucht over een voorname afkomst en een misgelopen erfenis. Maar is dat mythe, of werkelijkheid?

Op zoek naar de feiten stuit haar kleindochter, de auteur, op een verborgen stuk Nederlandse geschiedenis: haar voorouders blijken te zijn blootgesteld aan een uniek heropvoedingsexperiment in de Drentse nederzetting Veenhuizen. In drie enorme kazernes werden daar vanaf 1823 tienduizenden arme stadsgezinnen door tucht en landarbeid gedrild tot nuttige burgers. Maar wat begon als een bevlogen project om de armoede in Nederland in twaalf jaar uit te roeien, veranderde al snel in een fuik voor de paupers.

In een betrokken, beeldende stijl volgt Suzanna Jansen vijf generaties van haar familie langs alle goedbedoelde pogingen om de onderklasse te verheffen. Van Veenhuizen, via het beschavingsoffensief van de gegoede dames, naar de moderne arbeiderswijken begin twintigste eeuw waar het volk het beschaafde wonen krijgt aangeleerd. Gaanderweg tekent zich af hoe deze opvoedcampagnes ingrijpen op het leven van Roza Dingemans en haar voorouders. En hoe de erfenis ervan generaties lang doorwerkt.
Prachtig, aangrijpend verhaal.

HP/De Tijd

De laatste volwassene in de familieketen is het medium geworden van de vorige vijf generaties die een leven leefden van armoede en schaamte. In haar, de schrijfster, trilt de geschiedenis nog een keer na. De persoonlijke inzet en betrokkenheid waarmee Jansen haar gevonden familieverhaal vertelt, maakt grote indruk.

de Volkskrant